/assets/media/image/news/19a764f0c21d434a9d15bfc6e8f9b345.jpg

1397/10/13

جلسه مشترک هیات مدیره خانه استان یزد با مدیر کل اقتصادی استاندارییزد

جلسه مشترک هیات مدیره خانه استان یزد با مدیر کل اقتصادی استانداری #یزد، ریاست سازمان #منابع طبیعی استان یزد و ریاست و معاونت معدنی سازمان صمت استان یزد در روز سه شنبه مورخ ۱۱/۱۰/۹۷ در محل دفتر خانه معدن استان برگزار شد.
📌در این نشست دو ساعته مقرر شد کارگروه تعاملی استان پرونده های بیشتری را مورد رسیدگی قرار دهد تا معدنکاران بتوانند فعالیت و سرمایه گذاری بیشتری را در این راستا داشته باشند و مهندس افضلی پور رییس خانه معدن یزد با بیان اینکه بخش معدن علیرغم اشتغال بالا و رونقی که در استان ایجاد کرده کمتر مورد توجه #بلحاظ تخصیص بودجه قرار گرفته و زیر ساخت ها،آنگونه که شایسته است توسعه نیافته است.👈🏻همچنین ۱۲ درصد دریافتی منابع طبیعی از حقوق دولتی از مرکز به جهت بازسازی تخریب حاصل از فعالیتهای معدنی پرداخت نشده و همچنین باید درصدی از حقوق دولتی برای #عمران و آبادی مناطق معدنی اختصاص میافته که باز این هم محقق نشده و حقوق دولتی دریافتی در این مورد به استان بازنگشته و روستاییان همچنان مدعی خسارات معدنکاری به مناطق معدنی اند.
🔻امید واریم دولت با تخصیص این مبالغ در هر دو مورد زمینه توسعه بخش معدن را هموار سازد.