1395/05/11

جلسه آموزش بهره برداران ومکتشفین معادن باقانون ومقررات معادن دراستان هرمزگان

جلسه آموزش بهره برداران ومکتشفین معادن باقانون ومقررات معادن دراستان هرمزگان:

 
جلسه اموزش بهره برداران ومکتشفین معادن توسط خانه معدن استان هرمزگان درسالن جلسات سازمان صنعت معدن وتجارت استان و با حضور بیش از۳۵نفرازفعالین معادن استان هرمزگان امروز(دوشنبه۹۵/۵/۱۱)باحضورمعاون سازمان صنعت معدن وتجارت و رییس اداره معادن وکارشناسان معادن استان برگزار گردید که بسیار مورد استقبال بهره برداران معادن قرار گرفت این جلسه تا ساعت ۱۷ ادامه دارد.