/assets/media/image/news/b9d2cf3d9cba4e718146bb1810c1ad11.jpg

خانه معدن ایران

1395/06/08

جلسه آموزش آشنایی بهره برداران ومکتشفین معادن باقانون ومقررات معادن دراستان ایلام

جلسه آموزش آشنایی بهره برداران ومکتشفین معادن باقانون ومقررات معادن دراستان ایلام در ساعت ۸صبح روزیکشنبه مورخ ۹۵/۶/۷ درمحل سازمان صنعت معدن وتجارت استان، باحضورجمعی ازفعالین معادن استان توسط خانه معدن  استان ایلام برگزار گردید.

 

 

 

 

 

photo_2016-08-29_12-12-04