/assets/media/image/news/d77c316b28be4e70932ac9013b7c5c84.jpg

1397/10/13

برگزاری انتخابات هیات رییسه خانه معدن استان اصفهان

🔹مجمع موسس خانه معدن استان اصفهان روز پنج شنبه 13 دی ماه 1397 از ساعت 16 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با موضوع برگزاری انتخابات هیات رییسه آغاز بکار کرد.

🔹پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید و ثبت نام کاندیداهای واجد شرایط انتخابات، رای گیری انجام شده و افراد ذیل بعنوان اعضای هیات رییسه خانه معدن استان اصفهان انتخاب گردیدند:

1_ سید رسول رنجبران
2_ بهنام امیدی
3_ علی خیرالهی
4_محمد صلصالی
5_ احمد هادیزاده
6_ شهریار شعبانی
7_ احمد کریمی

🔹هم چنین آقایان سیف الله سعیدی و احمدرضا عمرانی فرد بعنوان اعضای علی البدل و آقایان محمدرضا عالم و امیرحسن ناظم زاده هرندی بعنوان بازرس انتخاب گردیدند.