/assets/media/image/news/7cfd1457aa104a84bb7482a21cd476d8.jpg

تفاهمنامه همکاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی روستایی

1396/12/22

با حضوردکتر کرباسیان، منصوری و زرگر امضا شد:

دکترکرباسیان:از نظرات تخصصی خانه معدن و ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها استفاده خواهیم کرد./

 

اختصاص ١٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه معادن روستایی

دکترکرباسیان در مراسم امضای توافقنامه همکاری حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از منابع صندوق توسعه ملی در بخش معدن و صنایع معدنی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت:

مجلس شورای اسلامی طی سال گذشته، تصمیم مناسبی مبنی بر تصویب 1.5 میلیارد دلار برای توسعه و اشتغال مناطق روستایی گرفت که 10 درصد آن (1200 میلیارد تومان) به بخش معدن اختصاص می یابد.

وی افزود: با همت دکتر منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاران، ایمیدرو ، دهقانی، رئیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و خانه معدن توافق نامه همکاری برای توسعه معادن روستایی تهیه شد و نظرات معاونت برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور لحاظ شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه بیش از 90 درصد معادن کشور معادن کوچک و روستایی هستند، گفت: بر اساس توافق نامه انجام شده، این نوع معادن می توانند تا سقف 15 میلیارد تومان وام دریافت کنند و با تضمین صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با آرامش خاطر در حوزه راه اندازی، بهره برداری و فرآوری معادن
فعالیت کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه، از نظرات تخصصی خانه معدن و ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها استفاده خواهیم کرد. همچنین با حمایت همه نهادها و تلاش موسسات و با سرعت در کار و کاهش زمان رسیدگی، توسعه بخش معدن و فرآوری مواد معدنی اتفاق خواهد افتاد.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: رویکرد وزارت کار در دولت یازدهم و دوازدهم در نحوه ورود به اقتصاد تغییر کرده و از رشد اقتصادی صرف به رشد اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش فقر سوق یافته است. بر این اساس، اولویت های اشتغال زایی مشخص شده که فرآوری مواد معدنی نیز جزو این اولویت ها است.
منصوری با اشاره به اینکه در قانون، حمایت از توسعه و اشتغال روستایی و عشایری تصریح شده است، گفت: معادن کوچک از موارد تمرکز ماست و درنتیجه روی آن متمرکز می شویم. در این سیر، فرآیند سرمایه گذاری
را تسهیل می کنیم.
وی تصریح کرد: حوزه معدن منجر به خلق ارزش و اشتغال پایدار در مناطق روستایی خواهد شد.
فرید دهقانی، رئیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نیز با اشاره به فرآیند اعطای وام اشتغال روستایی طبق مفاد توافق نامه مذکور گفت: در ابتدا، فعالان بخش معدن همه درخواست های خود از بانک ها را که در شعاع 20 کیلومتری روستاها قرار دارد در طرح کارا ثبت نام می کنند. دستگاه اجرایی مربوطه در استان نیز میزان عملکرد معدن را بررسی می کند و به صندوق بیمه فعالیت های معدنی ارسال شده و در آنجا ارزیابی تخصصی و فنی و مالی صورت می گیرد و سپس طرح به کارگروه ملی ارسال می شود.
وی ادامه داد: پس از تایید کارگروه ملی، به صندوق بیمه ارسال می شود و ما به عنوان درصد بسیار کمی (زیر 2 درصد) به عنوان صدور ضمانت نامه یا بیمه نامه دریافت می کنیم. پس از آن بانک بیمه نامه را به عنوان وثیقه می پذیرد و بهره بردار هیچ نوع تماسی با ما از نظر توثیق وثایق نزد بانک ندارد و کارکرد صندوق تسهیل گر و تضمین کننده برای اعطای وام است.