/assets/media/image/news/e05b24e1faaf4c4b92fc88fde93eb46a.jpg

عصر معدن

1397/01/21

استقبال معدنی ها از دلار ۴۲۰۰تومانی

محمدرضا بهرامن ادامه داد: بخش معدن نیاز اصلی اش تامین تجهیزات و ماشین آلات معدنی است و در سال 96 بسیاری از فعالان بخش معدن عملا به خرید تجهیزات خود اقدام کردند و ماشین آلات مورد نیاز خود را بر اساس قیمت دلار در بازار تهیه کردند.
به گفته بهرامن، خرید ماشین آلات با استفاده از فاینانس های یک ساله انجام شده و این تغییرات می توانست اثرات منفی در برنامه ریزی مجموعه ها داشته باشد.
رییس خانه معدن ایران ادامه داد: در واقع انسجام دادن در نوسانات شدید ارزی می تواند امید ما را بیشتر کند تا بتوانیم تصمیم بگیریم که نیاز خود را برای بخش معدن چگونه تامین کنیم.
همچنین با ثبات نرخ ارز، می توان ارز مورد نیاز خود را به شکل رسمی تهیه کرده و ماشین آلات را تهیه کنیم.
به عقیده بهرامن هرگونه تغییرات ناگهانی در پول ملی کشور می تواند آثار مخربی را در مجموعه تصمیم سازی ها هر بخش چه وارد کننده و چه تولید کننده داشته باشد و همه را تحت تاثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: در واقع تثبیت نرخ ارز باعث می شود فعالان اقتصادی بتوانند تصمیمات منسجمی برای خود بگیرند.
بهرامن افزود: ما از پیشنهاد معاون اول رییس جمهوری برای کاهش قیمت دلار استقبال می کنیم و این مهم می تواند آثار مثبت و مطلوبی برای ما داشته باشد.
وی گفت: اگر دولت بتواند روی همین رقم 4200تومانی که پیشنهاد کرده ایستادگی کند به طور قطع رقم مناسبی خواهد بود و آسیب کمتری را به فعالان معدنی کشور برای تامین تجهیزات و نوسازی ماشین آلات آنها می رساند.