/assets/media/image/news/9fe5f48f4c624ea4bbb035ade358b09f.jpg

1397/07/11

آغاز کارگاه آموزشی صنعت طلا

📌بازارها و صنعت طلا در جهان،
ارائه : (Alexander G Tvalchrelidze)،(شرکت مکتشف منابع معدنی (گرجستانی) عضو خانه معدن ایران)


🔴پروفسور ساندرو در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان درخصوص اینکه آیا نبود زبان استاندارد گزارش نویسی در بخش معدن ایران می تواند یکی از دلایل👈🏻 عدم کامیابی ایران در جذب سرمایه های خارجی حتی در زمان مناسب پسابرجام باشد،چنین پاسخ داد:

📌 در مطالعاتی که در زمینه های مختلف انجام می شود همواره یک گزارش صحیح و با فورمت مناسب باید تهیه شود. درهمه دنیا به گزارش های با فورمت ناصحیح بها داده نمیشود. به طور خاص در زمینه موارد اکتشافی، از آنجا که پروژه های اکتشافی وارد بورس های جهانی میشود، گزارش های واصله باید حتماً به نحوی باشند که بتوانند سرمایه گذاران و خریداران سهام را نسبت به درست بودن نتایج پروژه و مقدار اعتبار آن، قانع نمایند.
📌کد JORC یک استاندارد استرالیایی است که جهت گزارش دهی کاربرد دارد. اولین نسخه جورک 1989 بوده و آخرین تغییرات آن در 2012 داده شده است.
📌ویژگی های JORC شامل شفافیت، جامعیت و حجم داده های کافی، تکیه بر تخصص کارشناسان خبره و استفاده از اخلاقیات است.
📌هدف اصلی و نهایی جورک آگاهی دادن به سرمایه گذاران و مشاوران در خصوص نتایج اکتشاف و منابع و ذخایر معدنی است.
📌با اتفاقاتی که در دوره های دهه 60 و 70 در آمریکا و استرالیا پیش آمد و به واسطه گزارش های دروغین، کلاه برداری های بورسی زیادی اتفاق افتاد، انجمن ها و دولت ها به فکر تعریف استاندارد های خاصی برای گزارش نویسی افتادند تا بتواند درستی گزارش را تایید کند و نتایج آن اعتبار داشته باشد.
📌در سال 1994 CRIRSCO تشکیل شد و به عنوان یک مرجع استاندارد سازی گزارش های اکتشافی مورد قبول واقع شد. کشور های مختلف هم استانداردهای خاص خود را تعریف کردند و با کمک CRIRSCO آن استاندارد ها را ارتقاء دادند. در این بین استاندارد JORC به عنوان یک استاندراد از سوی سازمان ملل متحد تعریف و ابلاغ شد.
📌با بررسی کد های مختلف گزارش نویسی، به نظر می رسد بهترین حالت ممکن، تعریف یک استاندارد بر اساس کپی برداری از جورک برای ایران باشد تا بتوانیددر CRIRSCO عضو شوید و از آن طریق استانداردهای خود را بالا ببرید.

📆چهارشنبه11 مهرماه 1397
@iranminehouse_channel