جستجو

کارگاه آموزشی نانو فناوری در معدن و صنایع معدنی

این کارگاه به منظور ارتقاء دانش نانوفناوری معدنکاران و دست اندکاران معدنی عزیز کشورمان به همت کمیته نانوفناوری خانه معدن ایران و جمعی از مراکز علمی- پژوهشی و دانشگاهی برگزیده کشور در راستای محورهای زیر برگزار می شود. 1-نقش فناوری نانو در فرآوری مواد معدنی 2-نقش نانوفناوری در استحصال عناصر نادرخاکی 3- نقش ...

2 / 2