کمیته بانوان خانه معدن ایران برگزار می کند:

کمیته بانوان خانه معدن ایران برگزار می کند:

۱۳۹۶/۱۱/۱۴

گالری تصاویر

کمیته بانوان خانه معدن ایران برگزار می کند:

آگاه سازی در مورد سازه های ضعیف و روشهای مقاوم سازی با مصالح برتر

واریز هزینه ثبت نام به شماره 6273811095510167 بانک انصار به نام هیئت رئیسه کمیته بانوان خانه معدن ایران (خانم مهندس بهار روانبد).
و ارسال فیش واریزی به نشانی ایمیل info@iranminehouse.ir

هزینه این پنل آموزشی همراه با صدور گواهینامه 300000 ریال می باشد.

تلفن تماس جهت هماهنگی: 88847417-88847460- شرکار خانم قدیمی
شرکت برای عموم آزاد است. 

آدرس :

گالری تصاویر