/assets/media/image/event/c61da4a497404d24aa356540813d3bb3.jpg

1396/09/19

1396/09/19

ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

3 لغایت 6 تیرماه 1397- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمان