/assets/media/image/event/432b3b5d371b4098893d2b6642c2cda6.jpg

1396/11/24

1396/11/24

دومین سمینار بین المللی آموزشی فن آوری معدن و صنایع معدنی ایران با عنوان IMT 2018