پیمانکاران

پیمانکاران

پیمانکاران


 

عنوان کمیته تخصصی: پیمانکاران

توضیحات:

کمیته پیمانکاران : ورود به سایت کمیته پیمانکاران خانه معدن


هفتمین نشست کمیته پیمانکاران و اولین جلسه این کمیته در سال جاری در روز دوشنبه، بیست و ششم فروردین ماه حول محور آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی مورد نیاز پیمانکاران معدنی بحث های مفصلی در مورد کم و کیف مراکز آموزشی موجود در کشور انجام گرفت و مهندس حمیدی پیشنهاد استفاده از آموزشکده های هپکو، تیراژه (مشهد) و ایمیدرو برای تامین نیازها را مطرح نمودند.

- در مورد نحوه تشکیل یک شرکت بازرگانی با مشارکت اعضای کمیته پیمانکاران معدنی برای تهیه، تامین و تدارک قطعات یدکی و لوازم مصرفی و ماشین آلات مورد نیاز آنها بحث های مختلفی به میان آمد.

-موضوع معضلات کارگری فیمابین پیمانکاران معدنی در استان کرمان و چرخش کارگران در شرکت ها مطرح و پیشنهاد گردید این نوع مباحث در نشست های صمیمی و دوره ای مدیران شرکت های پیمانکاری در استان مذکور مطرح و حل و فصل گردد ،  جمله تصمیماتی که در این جلسه گرفته شد مقرر گردیده با پلیس راهنمایی و رانندگی مکاتبه شده و از نماینده دایره صدور گواهینامه آن سازمان دعوت گردد تا با حضور در جلسه بعدی اعضا ضمن استماع نظرات حاضرین درخصوص امکان صدور گواهینامه ویژه برای رانندگان کامیون های معدنی، برای فعالیت در محدوده های معدنی بررسی و اظهارنظر فرمایند. در ضمن مقرر گردید که طی مکاتبه ای با اعضا، ظرفیت ها و نیازهای مهارتی پیمانکاران معدنی در بخش های رانندگی و اپراتور مکانیک، برقکار، سرویس و نگهداری ماشین آلات معدنی، ایمنی معادن و تکنسین عملیات و همچنین زمان و مکان دوره های آموزشی استعلام و پس از دریافت پاسخ، بررسی، جمع بندی و پیگیری های لازم از طریق مراجع فنی ذی ربط و عمومی گردد.

- مقرر گردید: طی مکاتبه ای با اعضا نظرات آنها را در خصوص کم و کیف تشکیل شرکت بازرگانی مشترک از قبیل میزان: مشارکت سرمایه اولیه و اشخاص پیشنهادی جهت تصدی مدیریت شرکت مذکور استعلام و جمع بندی پاسخ ها در جلسه هیات رئیسه کمیته پیمانکاران معدنی مطرح گردد.

- مقرر گردید، طی نامه ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی، مکاتبه خانه معدن با سرپرست سازمان تامین اجتماعی موضوع درخواست حذف ودیعه گذاری 5 درصدی پیمانکاران نزد کارفرمایان ارسال و از نامبرده جهت حل مشکل یاد شده طلب همراهی و مساعدت گردد. در ضمن مقرر گردید، طی مکاتبه ای با معاون امور معادن و صنایع معدنی درخواست شود که جلسه مشترکی با حضور پیمانکاران معدنی برگزار نموده تا موضوع مسائل و مشکلات آنها مجدداً مطرح و نتیجه مکاتبات مرتبط پیگیری و پاسخگویی شود که در هشتمین نشست کمیته که در روز دوشنبه، سی ام اردیبهشت ماه بود این امر جاری گشت و طبق دعوت هماهنگ شده از طرف معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعضای کمیته با حضور حداکثری با دستور جلسه پیگیری موارد فوق در محل وزارتخانه مذکور حاضر گردیدند که متاسفانه به دلیل ماموریت غیرمنتظره معاونت معدنی، صرفاً پاره ای از مکشالت با حضور دو نفر از کارشناسان حوزه معاونت مطرح گردید،  ولی به دلیل دایره محدود اختیارات و مسئولیت آنها ن تیجه مناسب و قطعی حاصل نگردید! تصمیماتی اتخاذ شده در این جلسه بدین شرح بود، مدیرعامل محترم جهاد نصر کرمان مدارک و مستندات مربوط به موضوع کسر 5 درصدی از هر پرداخت بخش کارمزدی  توسط کارفرمایان و ودیعه  گذاری نزد تامین اجتماعی و همچنین مشکلات و عوارض این نوع مقررات را به کمیته پیمانکاران معدنی ارسال تا پیرو مکاتبات قبلی، پیگیری های لازم معمول گردد. با توجه به عدم استقبال اکثریت اعضا کمیته از پیشنهاد تشکیل شرکت بازرگانی برای تامین نیازمندی های ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی و موارد مصرفی آنها، موضوع منتفی اعلام می گردد.

با توجه به عدم ارسال پاسخ برخی از اعضا نسبت به پیگیری آموزش و تامین مهارت های مورد نیاز نیروی انسانی آنها از طریق دبیرخانه کمیته پیمانکاران معدنی، مقرر گردید حداکثر طی مدت 15 روز آتی بقیه اعضا نیز نسبت به اعلام مهارت های مورد نیاز اقدام و پس از جمع بندی از طرف دبیرخانه پیگیری های لازم معمول گردد و اعضای کمیته در اسرع وقت پیشنهادات خود را درخصوص ضرایب مصرف موارد ناریه در عملیات پیمانکاری معدنی، جهت استفاده در تدوین فهرست بها معادن فلزی روباز به دبیرخانه ارسال نمایند. در ضمن اعضای کمیته پاسخ مکاتبات دبیرخانه را مسئولانه  و با شفافیت بیشتر و درباره زمانی منطقی ارسال نموده تا با هم افزایی انرژی ها امکان حل و فصل مشکلات قبل به پیمانکاران معدنی فراهم گردد.

 

مشروح جلسه 91/08/29

فایل ضمیمه: ---