زغالسنگ

زغالسنگ

زغالسنگ


 

عنوان کمیته تخصصی: زغالسنگ
توضیحات:

برای دریافت مقاله جمع بندی وضعیت موجود معادن ذغالسنگ بخش خصوصی درسال 1391 و برآورد میزان سرمایه گذاری موردنیاز جهت نوسازی ماشین آلات و آماده سازی و افزایش تولید اینجا را کلیک کنید.

 

 برای دریافت نامه کمیته ذغالسنگ به وزیر صنعت، معدن و تجارت در 3 اسفند 1392، اینجا را کلیک کنیدفایل ضمیمه: ---