خانه معدن هرمزگان

خانه معدن هرمزگان

خانه معدن هرمزگان

نام رئیس: مهندس وحید تهمتن

اعضای هیئت رئیسه: وحید تهمتن، احمد ملائی، عزت الله رضی آبادی، مهدی روئین اهلی، سعید جلالی، علی چرخنده، منوچهر عسگری

نشانی دفتر: بندرعباس، بلوار علی بن ابیطالب، روبروی هنرستان شهید رجایی، ساختمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

تلفن: 33665301-076

همراه: 1612261-0917


 

نمایندگی خانه معدن استان هرمزگان در تاریخ 94/8/5 تشکیل شد، برای مشاهده جزئیات اینجا را کلیک کنید.

 جلسه آموزش بهره برداران ومکتشفین معادن باقانون ومقررات معادن دراستان هرمزگان مورخ 95/5/11