خانه معدن هرمزگان

خانه معدن هرمزگان

خانه معدن هرمزگان

نام رئیس: مهندس وحید تهمتن

اعضای هیئت رئیسه: وحید تهمتن، احمد ملائی، عزت الله رضی آبادی، مهدی روئین اهلی، سعید جلالی، علی چرخنده، منوچهر عسگری

نشانی دفتر: بندرعباس، بلوار علی بن ابیطالب، روبروی هنرستان شهید رجایی، ساختمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

تلفن: 33665301-076

همراه: 1612261-0917


رتبه 11 ذخای معدنی کشور به استان هرمزگان اختصاص دارد که مقدار 2/1 میلیارد تن را تشکیل می دهد این استان شاخص در تولید مصالح ساختمانی مثل گچ است پیشنهاد می شود کارگروه ها و یا کمیته های تخصصی زیر در دستور کار خانه معدن این استان قرار بگیرد.

1-مصالح ساختمانی (به طور خاص گچ)

2- آهن

3- مس

4-کرومیت

5- خاک های صنعتی (خاک سرخ)

  • نمک و کانی های تبخیری


 نمایندگی خانه معدن استان هرمزگان در تاریخ 94/8/5 تشکیل شد، برای مشاهده جزئیات اینجا را کلیک کنید.

 جلسه آموزش بهره برداران ومکتشفین معادن باقانون ومقررات معادن دراستان هرمزگان مورخ 95/5/11