خانه معدن قم

خانه معدن قم

خانه معدن قم

نام رئیس: مهندس صابر عمورسولی

اعضای هیئت رئیسه: صابر عمورسولی، رضا صدیق، اصغر جوکار، سعیدرضا بیگی، علی جواهری

نشانی دفتر: قم، 45 متری صدوق، سی متری شهید اخلاقی، پلاک 69

تلفن: 32919264-025

فکس: 32919265-025

همراه: 1532921-0912


 

گزارش عملکرد خانه معدن استان قم را از اینجا دریافت کنید. گزارش عملکرد خانه معدن استان قم در تاریخ 1392/12/13 را از اینجا دریافت کنید.

گزارش مربوط به عملکرد استان قم در ارتباط با هدفمندی یارانه ها اینجا را کلیک کنید.

گزارش مربوط به عملکرد استان قم در ارتباط با هدفمندی یارانه ها 2 اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت پیوست دومین صورتجلسه کار گروه صنعت و معدن اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت پیوست دومین صورتجلسه کار گروه صنعت و معدن اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت عملکرد قم مورخ 93/2/15 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده فایل پیوست مورخ 93/2/15 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده صورتجلسه چهارمین جلسه کمیته صنعت و معدن مورخ 93/4/19 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده عملکرد استان قم در نمایشگاه تولید و سرمایه گذاری گنسوی چین اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده صورتجلسه سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی در استان قم اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده صورتجلسات استانی قم (بررسی مسائل و مشکلات واحدهای شن و ماسه و کارگروه رفع موانع تولید) اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده عملکرد استان قم اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده صورتجلسه مورخ 94/6/21در خصوص تاسیس انجمن تخصصی همگن معادن سنگ آهک استان قم اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده عملکرد استان قم اینجا را کلیک کنید.