خانه معدن زنجان

خانه معدن زنجان

خانه معدن زنجان

نام رئیس: دکتر آرمین سلسانی

اعضای هیئت رئیسه: آرمین سلسانی، رضا کشاورز، ولی اله منصوری، ابراهیم صمدی، مصطفی خدایی، علی شیرین و خانم المیرا رشیدی

نشانی دفتر: زنجان، بزرگراه 22 بهمن، میدان سرباز گمنام، روبروی دادسرای انقلاب اسلامی، جنب سازمان صنعت، معدن، تجارت استان زنجان کدپستی: 4513716817

تلفن: 33478300-024