خانه معدن زاهدان

خانه معدن زاهدان

خانه معدن زاهدان

نام رئیس: مهندس غلام سرور نوتی زهی

اعضای هیئت رئیسه: غلام سرور نوتی زهی، حبیب اله نجابتی، عبدالرشید آسوده، عارف نوتی زهی، رحمت اله درون پرور

نشانی دفتر: زاهدان، خیابان دانشگاه، خیابان جانبازان، طبقه فوقانی مسجد امام جعفر صادق

تلفن: 33442676-054

فکس: 33357223-028


برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.