خانه معدن زاهدان

خانه معدن زاهدان

خانه معدن زاهدان

نام رئیس: مهندس غلام سرور نوتی زهی

اعضای هیئت رئیسه: غلام سرور نوتی زهی، حبیب اله نجابتی، عبدالرشید آسوده، عارف نوتی زهی، رحمت اله درون پرور

نشانی دفتر: زاهدان، خیابان دانشگاه، خیابان جانبازان، طبقه فوقانی مسجد امام جعفر صادق

تلفن: 33442676-054

فکس: 33357223-028


استان سیستان و بلوچستان 710 میلیون تن ذخیره دارد که جایگاه هجدهم را به خود اختصاص داده است با توجه به تنوع مواد  معدنی در این استان پیشنهاد می شود کارگروه ها و یا کمیته های تخصصی زیر در دستور کار خانه معدن این استان قرار بگیرد.

  • سنگ های گوهرین
  • کرومیت
  • مس
  • منگنز


برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.