خانه معدن خراسان جنوبی

خانه معدن خراسان جنوبی

خانه معدن خراسان جنوبی

نام رئیس: مهندس علیرضا باقری

اعضای هیئت رئیسه: علیرضا باقری، محمدهادی اربابی، علیرضا عابدی، رمضان کریتی ثانی، محمدحسین اخوان صفار، محمدعلی عجمی، احمد پروین

نشانی دفتر: بیرجند، سجاد شهر، خیابان گلستان شرقی، خیابان لاله، شماره 10

تلفن: 32413990-056

فکس: 32413891-056

همراه: 35764473-0912


 

نمایندگی خانه معدن استان آذربایجان شرقی مورخ 94/3/27 تشکیل شد، برای مشاهده جزئیات اینجا را کلیک کنید.