خانه معدن بوشهر

خانه معدن بوشهر

خانه معدن بوشهر

نام رئیس: مهندس سیروس دهقانی

اعضای هیئت رئیسه: سیروس دهقانی، حسین صدری، عباس موحدی فر، سید محمد موسوی، عبدالمجید آذری، فتح الله پاپری بی باک

نشانی دفتر: میدان مطهری، ساختمان مبارک، طبقه چهارم، شرکت آداک تجارت لیان، کدپستی7514819543 تلفن: 33556898-077

همراه: 7720717-0917


نمایندگی خانه معدن استان بوشهر در تاریخ 94/9/10 تشکیل شد، برای مشاهده جزئیات اینجا را کلیک کنید.