خانه معدن بوشهر

خانه معدن بوشهر

خانه معدن بوشهر

نام رئیس: مهندس سیروس دهقانی

اعضای هیئت رئیسه: سیروس دهقانی، حسین صدری، عباس موحدی فر، سید محمد موسوی، عبدالمجید آذری، فتح الله پاپری بی باک

نشانی دفتر: میدان مطهری، ساختمان مبارک، طبقه چهارم، شرکت آداک تجارت لیان، کدپستی7514819543 تلفن: 33556898-077

همراه: 7720717-0917


این استان رتبه 19 و ذخیره 700 میلیون تن را داراست. از این رو و با توجه به وجود پتانسیل های مصالح ساختمانی، پیشنهاد می شود کارگروه و یا کمیته های زیر در دستور تشکیل در نمایندگی خانه معدن این استان قرار بگیرد.

1- مصالح ساختمانی

2- شن و ماسه


نمایندگی خانه معدن استان بوشهر در تاریخ 94/9/10 تشکیل شد، برای مشاهده جزئیات اینجا را کلیک کنید.