هم‌اکنون تمام اطلاعات واحدهای صنعتی به تفکیک استان، محصول تولیدی و ظرفیت آن، در بخش معادن، پروانه‌های اکتشاف، گواهی‌های اکتشاف و مجوزهای برداشت و در بخش بازرگانی تمام اطلاعات صنوف و کارت‌های بازرگانی در پرتال وزارتخانه در دسترس است. زرندی افزود: در گذشته در انتشار برخی آمارها و اطلاعات وزارتخانه ملاحظاتی بود خصوصا وقتی آمار‌های منفی در بخش تولید وجود داشت اما در حال‌حاضر تمام اطلاعات و آمارهای وزارتخانه، مثبت و منفی، به‌طور شفاف و منظم در پرتالوزارتخانه منتشر می‌شود. وی افزود: گزارش‌هایی نیز به‌طور روزانه تعداد مجوزهای صادر شده بخش صنعت و معدن، صنوف، کارت‌های بازرگانی واردات، صادرات و آخرین وضعیت بورس و… در هر روز را منتشر می‌کند که این گزارش‌ها نیز در پرتال وزارتخانه قابل مشاهده است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت همچنین افزود: سامانه بهین‌یاب به‌طور متمرکز، کلیه خدمات مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت، معدن و تجارت اعم از صدور مجوزها، وضعیت پروژه‌ها و طرح ها، معافیت‌های گمرکی و درخواست تسهیلات در آن ارائه شده است. وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، خصوصا نظام بانکی می‌توانند سامانه بهین‌یاب را مبنای عمل خود قرار دهند و از اطلاعات این سامانه برای خدمات خود به بخش تولید و تجارت کمک بگیرند.