وی ادامه داد: طی سال گذشته، از اعتبار تخصیص داده شده مبلغ ۵۳۰ میلیارد ریال به مشاوران و پیمانکاران طرح پرداخت شد.مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی با اشاره به برنامه‌های سال ۹۷ این طرح تصریح کرد: در بخش راه‌سازی، کار مطالعات ۱۳ پروژه (۱۸۲ کیلومتر) جدید انجام خواهد شد و ۶ پروژه (۶۳ کیلومتر) نیز اجرا می‌شود.وی افزود: در بخشبرق رسانی نیز ۲ پروژه (۵۲ کیلومتر) وارد فاز مطالعاتی می‌شود و ۳ پروژه (۱۰۴ کیلومتر) به اجرا می‌رسد. بهمنی گفت: برای اجرای پروژه‌های راه‌سازی و برق‌رسانی به معادن در سال ۹۷، حدود ۶۹۰ میلیارد ریال نیاز است.

 منبع: دنیای اقتصاد