نادر قاضی‌پور گفت: گزارش نهایی کمیسیون پس از اصلاحات حقوقی و ویرایش‌های ادبی ازسوی هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و پس از تعطیلات آتی مجلس در دستور رسیدگی صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. به گفته وی، پس از قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس، این گزارش به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود تا اقدامات بعدی ازسوی این قوه انجام شود. وی از پرداخت نشدن حقوق دولتی معادن توسط برخی شرکت‌های دست‌اندرکار، اجرای دست و پا شکسته قانون معادن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرداخت نشدن سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت ازسوی دولت پس از وصول مطالبات از معدنکاران و تخلفات اتفاق افتاده در معدن طلای زرشوران در این گزارش خبر داد. رئیس هیات تحقیق و تفحص از معادن کشور با اشاره به تاثیر مثبت گزارش هیات تحقیق و تفحص بر اصلاح روندهای غلط جاری گفت: با اجرایی شدن این گزارش ازسوی قوه قضائیه و اجرایی شدن راهکارهای پیشنهاد شده در گزارش توسط دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بالا معادن کشور در ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای دولت، قطع دست رانتخواران و واگذاری معادن به دلسوزان استفاده خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد