وی بیان کرد: بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، طبیعی و قومیتی و برای توسعه هر منطقه، نسخه‌ای واحد از مرکز برای کل کشور صادر می‌شود در صورتی که ظرفیت و موقعیت استان‌ها نیازمند نسخه‌ای متفاوت است و نمی‌توان با این رویکرد، مشکلات اقتصادیرا برطرف کرد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: طرح «ستیران» به‌شدت در اتاق بازرگانی ایران دنبال می‌شود که شرط اجرای آن شکستن دیوار ستبر قدرت و توزیع آن در کشور است، از این رو اتاق ایران در نظر دارد برنامه‌هایی با رویکرد توسعه منطقه‌ای تدوین کند.طرح ستیران به معنی آمایش سرزمین شامل برنامه‌ریزی و سازمان دادن به نحوه اشتغال، تعیین محل سکنای انسان‌ها و محل فعالیت و کنش بین عوامل گوناگون نظام اجتماعی- اقتصادی است.شافعی با بیان اینکه اقدامات دولتی به‌شدت جو بی‌اعتمادی ایجاد کرده است، افزود: اقدامات و تصمیمات عجولانه در مرکز کشور، نه تنها ما را برای مقابله با تحریم‌ها آماده نمی‌کند بلکه نتیجه معکوس دارد.وی گفت: هرچند از لحاظ منابع در کشور مشکلاتی وجود دارد اما بیش از کمبود منابع با چگونگی توزیع منابع روبه رو هستیم.وی با اشاره به طرح اشتغال زودبازده گفت: منابعی که برای اشتغال اختصاص داده شده، نتیجه نداشته و اشتغال پایدار ایجاد نکرده است و بسیاری از منابع را در این روند از دست داده‌ایم. شافعی گفت: آمار نشان می‌دهد به‌رغم گسترش کمیت و تعداد واحدهای صنعتی، سیاست کلی ما هیچ‌گونه حمایتی از صنعت نداشته است.وی با اشاره به آمار بانک مرکزی درباره سهم مانده تسهیلات بانکی از سال ٨٥ تا ٩٥ بیان کرد: در سال ٨٥ در بخش صنعت و معدن ۶/ ۲۸ درصد سهم مانده تسهیلات بانکی داشتیم که در سال ٩٥ به ١٨ درصد رسید و ١٠ درصد نزول داشت.رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: همچنین سهم بخش کشاورزی از ۸/ ۱۴ درصد به ۸/ ۸ درصد و سهم بخش صادرات از ۵/ ۱ درصد به ۴/ ۰ درصد رسید.