صدور جواز تاسیس بدون اهلیت‌سنجی یکی از دلایلی است که فعالان صنعتی معتقدند موجب شده تا با وجود راهکارهای درنظر گرفته در سال‌های اخیر نه‌تنها شاهد کاهش حجم طرح‌های نیمه‌تمام نباشیم، بلکه با افزایش تعداد این طرح‌ها روبه‌رو هستیم. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه تابستان سال‌جاری در مجموع ۵۱ هزار و ۴۴۹ فقره طرح با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۹۹ درصد در کشور ثبت شده است. آمار اعلام شده بیانگر آن است که از مجموع ۵۱ هزار و ۴۴۹ فقره طرح نیمه تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۹۹ درصد، ۴۶ هزار و ۹۳ فقره طرح به صنایع کوچک و متوسط با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر و ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن اختصاص دارد که در این خصوص می‌توان به وجود ۱۲ هزار و ۵۸۱ فقره طرح به صنایع ۱۰ نفر کارکن و کمتر و ۳۳ هزار و ۵۱۲ فقره طرح نیز به صنایع با اشتغال‌زایی ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن اشاره کرد. با این شرایط می‌توان گفت سهم سایر گروه‌ها (۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن و ۱۰۰ کارکن و بیشتر) تنها ۵ هزار و ۳۵۶ فقره طرح است.

سهم طرح‌های در دست اجرا

براساس آمار اعلام شده مجموع طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۳۱ هزار و ۱۶۲ فقره است و بیشترین طرح‌های در دست اجرا برای این بخش نیز به گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن با ثبت ۲۰هزار و ۲۴۴ فقره طرح اختصاص دارد. برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز۸ هزار و ۳۰۹ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد وجود دارد، طرح‌هایی که برای راه‌اندازی نیازمند سرمایه کمتری هستند، اما عدم تامین به موقع سرمایه، این طرح‌ها را نیز با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. طرح‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با هزار و ۴۴۹ فقره طرح است، اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با این پیشرفت فیزیکی نیز در حال حاضر هزار و ۱۶۰ فقره طرح در دست اجرا است. برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد اشتغال‌زایی ۸۸۱ هزار و ۹۲۵ نفری پیش‌بینی شده است.

اما برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴هزار و ۶۱۳ فقره طرح نیمه تمام ثبت شده است. در این گروه نیز طرح‌های ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده است. مجموع طرح‌های نیمه تمام این بخش برابر با ۳ هزار و ۱۳۲ فقره طرح است. از سوی دیگر، براساس داده‌های اعلام‌شده، در مدت زمان مورد بررسی طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد نیز در مجموع ۴ هزار و ۵۷۲فقره طرح را به خود اختصاص داده‌اند. برای این گروه نیز بخش ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح‌های نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند سهم این بخش برابر با ۲ هزار و ۹۵۹ فقره طرح است.  همچنین با بررسی آمار اعلام‌شده می‌توان گفت برای طرح‌های با ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مجموع ۷هزار و ۹۲فقره طرح به ثبت رسیده که طرح‌های نیمه‌تمام اعلام شده برای این بخش نیز در گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح‌های نیمه تمام را به خود اختصاص داده‌اند، مجموع طرح‌های نیمه‌تمام این بخش برابر با ۴ هزار و ۵۳۷ فقره طرح است. اما در گروه طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹ درصد دارند نیز در مجموع ۴ هزار و ۱۰ فقره طرح نیمه‌تمام به ثبت رسیده است. برای گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر نیز طرح‌های نیمه‌تمام ثبت شده برابر با ۲ هزار و ۶۴۰ فقره طرح است که بالاترین میزان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰درصد است.