محمد نوری‌امیری افزود: هر دو این مراکز بخش آموزش منابع انسانی را در سطح کشور بر عهده دارند که مرکز تجارت بین‌الملل می‌تواند همکاری مشترک با این دو مجموعه داشته و به‌صورت ویژه روی تربیت مدیران در کلاس جهانی همکاری کنند. مدیرکل دفتر آسیا پاسیفیک مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) نیز در این نشست با اشاره به ماموریت این مرکز در بحث استراتژی‌های بازاریابی، مشاوره و آموزش به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران گفت: این مرکز آماده است با شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه مشاوره و بازاریابی بین‌المللی همکاری کند. جیانگ با اشاره به اینکه بودجه ۸ میلیون یورویی برای طرح‌های مطالعاتی ارائه شده از سوی نهادها یا سازمان‌های ایرانی اختصاص یافته است، تصریح کرد: مرکز تجارت بین‌الملل در شش حوزه توسعه‌ تولید و بازار، توسعه‌ خدمات حمایت تجاری، اطلاع‌رسانی تجاری، توسعه‌ منابع انسانی، مدیریت عرضه و تقاضای بین‌المللی و ارزیابی نیازها و طراحی برنامه برای بهبود بخشیدن به تجارت فعالیت می‌کند. مدیر امور بین‌الملل ایدرو هم در این جلسه گفت: با توجه به مشابه بودن موضوع همکاری مرکز تجارت بین‌الملل با بخشی از فعالیت‌های سازمان مدیریت صنعتی و مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) پیشنهاد می‌شود زمینه‌های همکاری در قالب پروژه توسط دو طرف تعریف و اجرا شود. سیدعلی عراقچی افزود مرکز تجارت بین‌الملل می‌تواند درخصوص پروژه‌های مورد نیاز مگفا در حوزه بازاریابی بین‌المللی همکاری داشته باشد. مرکز تجارت بین‌الملل تحت نظر سازمان توسعه تجارت(WTO) و کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) از اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار خصوصا بخش تجاری این اقتصادها حمایت می‌کند و این حمایت‌ها را در راستای تحقق بخشیدن به توان بالقوه این‌گونه اقتصادها برای توسعه‌ صادرات ارائه می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد