کاشفی با بیان اینکه این پروژه‌‍‌ها طی زمان دچار استهلاک و فرسودگی می‌شوند، گفت: این پروژه‌ها سرمایه‌های راکدی است که در سال‌های اخیر بلااستفاده مانده و مردم نتوانسته‌اند از آنها بهره‌مند شوند. این پروژه‌ها هر سال تعدیل خورده و هزینه اجرای آنها بالا می‌رود و دولت در این شرایط اقتصادی کنونی امکان اجرای این پروژه‌ها را ندارد. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران افزود: از این ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام، حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای بخش‌خصوصی جذاب است و بخش‌خصوصی آماده اجرای آنهاست. اگر بخش خصوصی این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام را اجرا کند، حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد. کاشفی خاطرنشان کرد: نبود عزم جدی در دستگاه‌های دولتی و لایه‌های پایین دولت به‌رغم خواست مسوولان رده بالا از مهم‌ترین عواملی است که تاکنون مانع واگذاری این پروژه‌ها به بخش‌خصوصی شده است. دستگاه‌های دولتی به هرشکلی در برابر واگذاری این پروژه‌ها مقاومت می‌کنند زیرا دستگاه‌‌ها برای این پروژه‌ها تعدیل می‌گیرند و یا پیمانکاران‌شان را سر کار می‌گذارند. رئیس اتاق کرمانشاه مشکل دیگر را خلأ قانونی و آیین‌نامه اجرایی در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام می‌داند که روند واگذاری را بسیار کند و بورکراسی آن را پیچیده می‌کند و همین امر باعث کاهش تمایل بخش‌خصوصی برای ورود به این عرصه می‌شود. کاشفی معتقد است دولت نباید به این پروژه‌ها دید انتفاع داشته باشد و بخواهد برای واگذاری آنها قیمت عجیب و غریب و بر اساس نرخ روز اعلام کند. دولت می‌تواند بهای پایینی برای واگذاری این پروژه‌ها در نظر بگیرد، اما در کنار آن تضامینی برای ایجاد اشتغال، تولید و بهره‌وری قرار دهد. رئیس اتاق کرمانشاه کوتاه کردن بوروکراسی اداری واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام را ضروری خواند و گفت: طی دو سال اخیر چندبار آیین‌نامه واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام اصلاح شده و ۵۰ تا ۶۰ درصد مشکلات آن حل شده و بخش خصوصی نیز پیشنهاداتی برای تسریع این روند دارد. امیدواریم با این شرایط ظرف امسال و سال آینده شاهد واگذاری پروژه‌ها به بخش‌خصوصی باشیم. به گفته عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، سدها، پروژه‌های راهسازی و بزرگراه‌ها و پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب از جمله مواردی است که می‌تواند به بخش‌خصوصی واگذار شود. این پروژه‌ها در اختیار سازمان برنامه و بودجه است که باید روند کار را تسهیل کند. همچنین ارزیابی‌هایی نیز درباره پروژه‌های نیمه‌تمام استان انجام شده است.

منبع: پرتال اتاق تهران