مطابق آمارها «گواهی امضای الکترونیکی»، «پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» و «پروانه تحقیق و توسعه» در مدت زمان مذکور بیشترینرشد صدور مجوزها و بخش‌های «گواهی تحقیق و توسعه»، «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» و «جواز خدمات فنی و مهندسی» بیشترین افت مجوزهای صادره در بخش صنعت، معدن و تجارت را تجربه کرده‌اند. در این میان، بخش «پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» تنها بخشی بوده که در مقایسه با سه‌ماهه سال گذشته بدون تغییر، روند صدور مجوزها را در سه‌ماهه نخست امسال به پایان رسانده است.جدیدترین گزارش اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه‌ماهه منتهی به خردادماه امسال نشان می‌دهد در مجموع ۴۶۵۳ فقره «جواز تاسیس» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۰ درصدی را ثبت کرده؛ روند مثبتی که در بخش پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی کاملا معکوس بوده است. براساس آمارها در بخش «پروانه‌های بهره‌برداری» شامل پروانه بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای در مدت زمان مورد بررسی، ۱۱۲۳ فقره پروانه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت بیش از ۴ درصدی را تجربه کرده است. اما در بخش صدور مجوزهای صادره معدنی چه روندی طی شده است؟ براساس داده‌های آماری در بهار امسال،‌ ۲۳۵ فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، رشد نزدیک به ۱۰ درصدی را از سر گذرانده است. این در حالی است که در دو بخش «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» معدنی‌ها، افت صدور جواز در فصل نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در فصل نخست سال ۹۷ و در بخش گواهی کشف، ۱۰۱ فقره گواهی اکتشاف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. در بخش پروانه‌ بهره‌برداری معدنی نیز ۱۲۶ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افت نزدیک به ۱۵ درصد را داشته است.همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» در ۳ ماه نخست سال جاری، ۸۲ هزار و ۲۴۳ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به ۲درصدی را به ثبت رسانده است.

این در حالی است که صدور پروانه‌های صنفی در سه‌ماه نخست سال ۹۶، نزدیک به ۸۴ هزار بوده است. در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند منفی صدور «کارت‌های بازرگانی» دارد. براساس ارزیابی‌ها در سه‌ماه نخست امسال، ۱۶۹۹ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افت ۵ درصدی روبه‌رو شده است. «تجارت الکترونیک» هم که یکی‌دیگر از هفت گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است در هر دو زیربخش «گواهی امضای الکترونیکی» و «نماد الکترونیکی» روند رو به رشدی را طی کرده است. در سه‌ماه نخست امسال صدور «گواهی امضای الکترونیکی» معادل ۲۶ هزار و ۱۰ فقره و صدور «نماد الکترونیکی» معادل ۳ هزار و ۸۱۴ فقره بوده است که به‌ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه نزدیک به ۱۰۳ درصد و بیش از ۳۸ درصد را ثبت کرده‌اند. ششمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «نرم‌افزار» است. در این گروه که زیرشاخه‌ای به‌نام «پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» جای گرفته است، روند صدور مجوزها نسبت به سه‌ماه مشابه سال قبل، رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. هفتمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیرشاخه دارد. در زیرشاخه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی ۵۲ فقره جواز صادر شده که نسبت به سه‌ماه نخست سال قبل، افت نزدیک به ۳۶ درصدی داشته است.

 همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور۳۵ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۹۶، با رشد ۴۰ درصدی همراه بوده است. آمارها همچنین نشان می‌دهد در زیرشاخه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» ۳ فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت بیش از ۵۷ درصدی داشته است. «پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در سه ماه نخست امسال ۲ فقره بوده که نسبت به سه‌ماهه نخست سال ۹۶، بدون تغییر بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو زیرشاخه «گواهی تحقیق و توسعه» و «پروانه تحقیق و توسعه» روند صدور مجوزها اینگونه بوده که در زیرشاخه نخست افت بیش از ۶۹ درصدی و در زیرشاخه دوم رشد ۶۰ درصدی صدور جواز نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است.

اشتغال و سرمایه مجوزهای صنعتی

علاوه بر بررسی آمار تعداد مجوزهای صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، داده‌های آماری «اشتغال مجوزهای صادره» و «سرمایه پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادره» نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد طی بهار سال ۹۷، معادل ۴۶۵۳ فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه بیش از ۳۷۶ هزار میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال ۱۰۶ هزار و ۵۰۸ نفر صادر شده است. مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده رشد ۲۰ درصدی در تعداد جوازهای صنعتی، رشد بیش از ۱۶ درصدی در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و رشد بیش از ۲۰ درصدی در پیش‌بینی اشتغال است. در بخش پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی هم سرمایه محقق شده و اشتغال نیز روند مثبتی داشته است. داده‌های آماری نشان می‌دهد در سه‌ماه منتهی به خردادماه امسال، ۱۱۲۳ فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه حدود ۲۵۹ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۲ هزار و ۸۷۴ نفر صادر شده است.

منبع: دنیای اقتصاد