دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با بیان اینکه مهم ترین عامل توسعه ضعیف معادن زغال‌سنگ ایران نسبت به ذخایر، واقعی نبودن قیمت زغال‌سنگ داخلی نسبت به قیمت جهانی است، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده یک تن زغال‌سنگ وارداتی مشابه زغال سنگ ایران بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است اما قیمت تعیین شده زغال سنگ داخلی که به ذوب آهن تحویل می‌شود۶۱۰ هزار تومان است. وی افزود: با این قیمت‌ها معادن زغال‌سنگ به سمت زیان‌دهی در کشور حرکت خواهند کرد. البته در صورت واقعی شدن قیمت زغال‌سنگ مانند سایر محصولات معدنی سرمایه‌ها به سمت معادن زغال‌سنگ حرکت خواهند کرد. همچنین با توجه به ذخایر مناسب، ورود این سرمایه‌ها می‌تواند ضمن افزایش اشتغال به تولید زغال‌سنگ برای بازار داخلی و بازارهای جهانی کمک کند.