اسدالله کشاورز با اشاره به زمان آزادسازی محدوده‌ها و پهنه‌های اکتشافی یادشده، افزود: زمان این آزادسازی به ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷ موکول شد. وی با اشاره به نزدیکی اجرای طرح آزادسازی محدوده‌های معدنی و پهنه‌های مطالعاتی و مشخص شدن محدوده‌های آنها روی سامانه کاداستر گفت: این تغییر زمان به منظور اجرای اصولی و عادلانه و ایجاد شرایط یکسان برای همه متقاضیان انجام شده است. کشاورز به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در زمان آزادسازی نیز اشاره کرد و افزود: بر این اساس تا زمان آزادسازی امکان ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف در سامانه کاداستر میسر نخواهد بود.

مدیرکل دفتر امور اکتشاف با بیان اینکه در این مرحله از آزادسازی نیز بیش از ۴۰ پهنه اکتشافی آزاد خواهد شد، افزود: باقیمانده پهنه‌های مصوب که جلسه نهایی آنها برگزار شده و مناطق امیدبخش آنها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ادامه کار به سازمان استان‌ها ابلاغ شده است نیز مشمول آزادسازی مرحله سوم خواهند بود. وی گفت: همه اشخاص حقیقی دارنده پروانه اکتشاف که پروانه آنها پس از تاریخ ۲۳/ ۳/ ۹۷ ابطال شده است بنا بر دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا یک سال مجاز به ثبت محدوده در سامانه کاداستر نخواهند بود.