وی تصریح کرد: با تصویب این برنامه می‌توانیم به نسل آینده راهکاری ارائه دهیم تا آنان بتوانند کشور را اداره و در برابر مردم مسوولیت خود را ایفا کنند. معاون رئیس‌جمهوری همچنین به شعار امسال درخصوص حمایت از کالای ایرانی اشاره و بیان کرد: با توجه به شرایط پیش رو حمایت از کالای ایرانی سرلوحه کارها قرار گرفت، چرا که ماهیت اقتصاد مقاومتی درونزا و برون نگرست. وی همچنین به تصویب قانون استاندارد کشور در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: این قانون جایگاه ملی استاندارد را تقویت کرد و در آن تمام مولفه‌ها کاربردی و حمایتی دیده شده است. معاون رئیس‌جمهوری گفت: در این قانون نگاه دولتی حاکم نیست، بلکه در ترکیب شورای استاندارد برخی از مسوولان دولتی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، مسوولان قضایی، دادستانی کشور و نمایندگانی از بخش خصوصی حضور دارند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این مراسم با بیان اینکه حمایت از تولید و کالای ایرانی درست و ضروری است، تصریح کرد: آنچه به‌عنوان الگوی اقتصادی در کشور مطرح است در سه بخش توسعه درونزا متکی به منابع داخلی(اتکا به تولید برای جایگزینی واردات)، توسعه برونگرا (تعامل با اقتصاد جهانی و تکنولوژی روز دنیا) و اقتصادمقاومتی(استفاده درون زا و برونگرا) مطرح می‌شود. غلامحسین شافعی افزود: آنچه اکنون در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود از هیچ‌کدام از این الگوها تبعیت نمی‌کند، چراکه در این موارد ما سرگردان و راهبرد مدونی نداریم.