مرتضی بانک به تشریح فرآیند طی شده برای راه‌اندازی «بورس بین‌الملل» پرداخت و گفت: آیین‌نامه این بورس ابتدا با هماهنگی سازمان بورس تدوین و به تصویب شورای‌عالی بورس رسید. پس از آن، اصلاحاتی در بانک مرکزی روی آن اعمال شد و با تصویب بانک مرکزی، تقدیم دولت شد. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: آیین‌نامه راه‌اندازی «بورس بین‌الملل» در کمیسیون‌های فرعی کمیسیون اقتصادی دولت نیز با اصلاحاتی تکمیل و سپس به کمیسیون اقتصادی تقدیم شد.

وی ادامه داد: این آیین‌نامه در آینده‌ای نزدیک در صحن کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم مورد تصویب و تایید این کمیسیون قرار گیرد. بانک اظهار کرد: پس از تایید کمیسیون اقتصادی، آیین‌نامه تشکیل «بورس بین‌الملل» به هیات دولت می‌رود و معمولا، یک آیین‌نامه بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی، مشکل خاصی برای تصویب در هیات دولت نخواهد داشت. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، «بورس بین‌الملل» را ظرفیتی جدید برای جذب منابع غیرریالی – به ویژه سرمایه‌های خارجی – در چارچوب بورس ذکر کرد و گفت: «بورس بین‌الملل» بسیاری از پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را از طریق عرضه سهام تامین منابع می‌کند.

وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در این بورس هم داخلی و هم خارجی است و زبان آن بین‌المللی است. بانک تسویه حساب این بورس یک بانک معتبر بین‌المللی خواهد بود و نهاد بازرسی آن نیز نهادی بین‌المللی است؛ همه این موارد در آیین‌نامه راه‌اندازی بورس بین‌الملل مشخص شده است. بانک افزود: «بورس بین‌الملل»، پنجمین بورس کشور خواهد بود و در کنار بورس تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا قرار خواهد گرفت و مرکز اصلی آن در جزیره کیش مستقر خواهد شد.