به گزارش «شاتا» محمد شریعتمداری در این مراسم با بیان این مطلب افزود: نقش و هزینه لجستیک در کشورچند برابر کشورهای پیشرفته دنیاست و هم در سطح خرد و هم در سطح کشور بنگاه‌ها گران اداره می‌شود، این درحالی است که سعی شده این حوزه را از سطح آموزشی و پژوهشی صرف خارج و درستاد وزارت صمت، هماهنگی برای تحقق این هدف ایجاد شود و به این منظور ۱۲ راهبرد ابلاغ شد که یکی از اینها توجه به تجارت الکترونیک و استفاده از این امکان ارزشمند در مجموعه لجستیک تجاری و زنجیره تامین کشور بود. وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مقررات و قوانین و سیستم حاکم بر امر صادرات و واردات افزود: این سامانه شفافیت در فرآیند تجاری کشور ایجاد و زمینه از بین رفتن رانت را فراهم می‌کند. وزیر صمت با اشاره به بهره‌مندی استفاده‌کنندگان از این امکان تصریح کرد: فرآیند صادرات و واردات مبتنی بر این سامانه صورت می‌گیرد و به‌طور طبیعی تسهیل و سرعت در تجارت و فعالیت‌های تولید اتفاق می‌افتد که این دو بسیاربه هم وابسته‌اند، از سوی دیگر ۸۵درصد واردات را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دربر می‌گیرند که طبیعتا در خدمت توسعه کشور است و در این زمینه برای حمایت از تولید مطلوب تر باید فعالیت‌های لجستیک و زنجیره تامین را تسهیل کرد. وی باتوجه به موقعیت سوق الجیشی کشور برای امر لجستیک افزود: کشور به لحاظ سوق الجیشی در موقعیت ویژه‌ای قرار دارد و اگر این زنجیره تامین و لجستیک را در حوزه بین‌المللی هم توسعه دهیم می‌تواند در تامین لجستیک دنیا و خروج از سطح بنگاه‌ها و رفتن به سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند و در دولت هم باید نگاه جدی تری باشد و به نتیجه این موضوع توجه شود. شریعتمداری افزود: حتما این مهم باید به موضوع ملی تبدیل شود در این زمینه ایجاد فرهنگ و آموزش و ترویج، جنبه‌های پر اهمیت تری دارد. وی افزود: در سطوح ملی هم تامین لجستیک برای فعالیت‌های عمومی برای همه فعالیت‌های اقتصادی و حمل و نقل جاده‌ای باید توجه شود چرا که پر ریسک ترین و گران‌ترین نوع حمل و نقل در دنیا مهم‌ترین راه حمل و نقل کالا در کشور نیز هست.