وی گفت: مشکلاتی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز‌ و مباحث گمرکی مسائل جزئی است و با همکاری دستگاه‌های مربوط قابل حل است. وزیر صنعت، معدن و تجارت‌ افزود:‌ دستگاه‌های مربوطه‌ همکاری با صاحبان صنعت لوازم خانگی را تکلیف ملی بدانند و هرکجا هر کس می‌تواند مسائل مربوط را تسهیل کند. رحمانی گفت: در حوزه تامین‌ ارز برای واردات قطعات،‌ هیچ مشکلی نداریم؛ اما واردات لوازم‌خانگی را ممنوع کردیم. وی توسعه و رونق تولید در بخش صنعت لوازم خانگی را در شرایط کنونی از فرصت‌های کشور دانست و افزود: محصولات و تولیدات داخلی سطح کیفی خوبی دارند و با‌ کالاهای خارجی قابل رقابت هستند. وزیر صنعت،معدن و تجارت تاکید کرد:‌ یکی از صنایعی که در دوره جدید می‌تواند شکوفاتر شود و به بازارهای صادراتی منطقه راه پیدا کند صنعت لوازم خانگی است. رحمانی گفت: در شرایط کنونی رئیس‌جمهور و دولت به‌طور جدی تقویت و حمایت از صنایع داخلی‌ از جمله صنعت لوازم خانگی را پیگیری و حمایت می‌کنند.