به‌گزارش «شاتا»، رضا رحمانی در نشست شورای اداری شهرستان چایپاره استان آذربایجان غربی اظهار کرد: هر واحد کوچک یا متوسط صنعتی که بتواند تولید کند و بفروشد، بانک‌ها باید برای این واحدها شرایط ویژه‌ای در نظر بگیرند و مانع فعالیت آنها نشوند. وی افزود: حتی اگر یک طرح بتواند یک شغل ایجاد کند، ارزشمند است و مورد حمایت قرار می‌گیرد. رحمانی ادامه داد: حمایت از این نوع طرح‌ها توسط بانک‌ها، رونق کسب و کار را به دنبال دارد و در این خصوص اختیارات باید به استان‌ها تفویض شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تفویض اختیارات درخصوص حمایت از واحدهای صنعتی، برندسازی و بسته‌بندی تولیدات و محصولات از عوامل دیگر رونق کسب و کار است و نقش عمده‌ای در فروش کالا دارد. رحمانی یادآوری کرد: اغلب این برنامه‌ها جزو برنامه‌های اقتصاد مقاومتی نیز است. وی گفت: تخصیص درست منابع با برنامه‌ریزی مناسب گرچه دارای اعتبار کم هم باشد، نتیجه بخش خواهد بود. رحمانی همچنین درخصوص طرح‌هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تاکید کرد: اتمام این طرح‌ها مورد تاکید و اولویت دولت است و باید هرچه سریع‌تر پیگیری شود و به پایان برسد.