مسوول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور افزود: در این رابطه مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی که مایل به عرضه محصولات و خدمات خویش به بخش‌های عمومی و دولتی هستند باید در سامانه (ستادیران) ثبت نام کنند. وی اظهار کرد: برای حمایت از تولیدات داخلی، با هماهنگی انجام شده با مدیر سامانه یاد شده مقرر شد واحدهای تولیدی معتبر دارنده مجوز قانونی، که تا پایان سال‌جاری اقدام به ثبت نام در سامانه مذکور می‌کنند، از پرداخت هزینه ثبت‌نام معاف باشند. به‌گفته وی نمایندگان فروش واحدهای تولیدی نیز می‌توانند با پرداخت هزینه ثبت‌نام نسبت به ثبت‌نام در سامانه یاد شده اقدام کنند.

 منبع: دنیای اقتصاد