همچنین این میزان تولید انرژی‌های نو باعث شده ۵۸۸ میلیون مترمکعب از مصرف سوخت‌های فسیلی در کشور که جزو عوامل اصلی آلایندگی هوا در کشور است، کاسته شود. براساس این گزارش هم اکنون ۵۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در حال احداث است و ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو کشور نیز به ۵۷۵ مگاوات رسیده است. همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر موجباشتغال ۴۷ هزار و ۳۲۱ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده است. بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن دارد که در حال حاضر ۴۵ درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از نوع بادی، ۳۵ درصد از نوع خورشیدی، ۱۶ درصد از نوع برقابی کوچک، دو درصد از نوع بازیافت حرارت و دو درصد نیز از نوع زیست توده است. این در حالی است که بیشترین ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو ایران مربوط به نیروگاه‌های بادی است.

 منبع: دنیای اقتصاد